Ik ben een ouder

Ik ben een school

 
 

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Telefoon SWVZO: 0512-799820
Telefoon OPDC: 0512-539937
Top