De ondersteuningstoewijzing

Het samenwerkingsverband heeft als wettelijk taak om de indicaties af te geven voor praktijkonderwijs, voor leerwegondersteuning (LWOO), voor plaatsing op het speciaal voortgezet onderwijs en voor plaatsing op het OPDC.

Scholen voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven kunnen een aanvraag voor indicatie doen. Het samenwerkingsverband laat zich bij de beoordeling van een aanvraag adviseren door twee onafhankelijke deskundigen.

Aanvragen voor indicaties dienen online te worden ingediend via het programma INDIGO. Elke school van het samenwerkingsverband heeft accounts voor Indigo ontvangen. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van buiten het samenwerkingsverband kunnen een gastaccount ontvangen voor Indigo.

 Lees hierover meer in de bijlagen van het ondersteuningsplan 2018 -2022 versie 2.0:

  • Bijlage A3 Protocol ondersteuningstoewijzing 
  • Bijlage A7 Beleid LWOO/PrO 

Gerelateerde documenten:
Top