De ondersteuningstoewijzing

Een van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband is het afgeven van de indicaties voor praktijkonderwijs, leerwegondersteuning (LWOO), plaatsing op het speciaal voortgezet onderwijs en plaatsing op het OPDC. 

Een indicatie kan alleen worden aangevraagd door de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat. Bij de beoordeling van een aanvraag laat het samenwerkingsverband zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. 

Aanvragen voor indicaties kunnen alleen online worden ingediend via het programma INDIGO. Daarvoor heeft iedere school van het samenwerkingsverband een account voor INDIGO ontvangen. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van buiten het samenwerkingsverband kunnen een gastaccount ontvangen voor INDIGO. 

 Meer hierover leest u in de bijlagen van het ondersteuningsplan 2018 -2022 versie 2.0: 

  • Bijlage A3 Protocol ondersteuningstoewijzing  

  • Bijlage A7 Beleid LWOO/PrO 


Gerelateerde documenten:
Top