Privacy

Het samenwerkingsverband gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie conform de eisen die van de wet. Het samenwerkingsverband heeft in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (de AVG) een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangetrokken. Deze persoon houdt binnen onze organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)

De FG functionaris is de heer Stijn Sarneel van de Lumen Groep.

De contactgegevens van deze FG zijn te vinden via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Het privacy beleid van het samenwerkingsverband staat beschreven in het privacy reglement. Het privacy reglement is opgenomen als bijlage B7 bij het ondersteuningsplan 2018-2022.

Top