De innovatieve pilots

Er wordt binnen het samenwerkingsverband jaarlijks een innovatiebudget beschikbaar gesteld ter bevordering van nieuwe initiatieven in het kader van het dekkend aanbod.

Een schoolbestuur kan of samenwerkende schoolbesturen aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland kunnen een beroep doen op dit budget via het aanvragen van een innovatieve pilot.

Een innovatieve pilot past binnen de missie en de visie van het samenwerkingsverband en is een nieuw initiatief in het kader van het versterken van het dekkend aanbod.
Een innovatieve pilot heeft altijd verspreidingswaarde en biedt inspiratie aan andere scholen en schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband.

Voorbeelden van innovatieve pilots in onze scholen

Begaafdheid

Lauwers College Buitenpost

Check in check out

Bornego College Junior/Mavo

Gemengde onderbouwklas PRO/VMBO

CSG Liudger de Ring/Splitting

Lokaal 008

CSG Liudger Splitting

Master Lab

Lauwers College Buitenpost

Onderpresteerders Actief

Lauwers College Buitenpost

Onderwijsatelier Plus

Burgemeester Harmsma School

Studiehuiskamer

Terra Wolvega

Taalloket

Singelland VHS

Trajectklas

CSG Liudger Burgum

Versterken begeleiding anderstalige leerlingen

Singelland ISK

Begaafdheid

Lauwers College Buitenpost

Check in check out

Bornego College Junior/Mavo

Gemengde onderbouwklas PRO/VMBO

CSG Liudger de Ring/Splitting

Lokaal 008

CSG Liudger Splitting

Master Lab

Lauwers College Buitenpost

Onderpresteerders Actief

Lauwers College Buitenpost

Onderwijsatelier Plus

Burgemeester Harmsma School

Studiehuiskamer

Terra Wolvega

Taalloket

Singelland VHS

Trajectklas

CSG Liudger Burgum

Versterken begeleiding anderstalige leerlingen

Singelland ISK

Top