Het thuiszittersteam

Er is sprake van een thuiszitter wanneer een leerplichtige leerling langer dan 4 weken thuis zit. Met het ondernemen van actie op een thuiszittende leerling hoeft natuurlijk niet gewacht te worden tot de 4 weken voorbij zijn. Ook voor leerlingen die korter dan 4 weken thuiszitten maar dreigen een langdurig thuiszittende leerling te worden kan contact opgenomen met het samenwerkingsverband.

Zwanet Oosterhof is projectleider van dit team. Alle (aan)meldingen van thuiszitters verlopen via haar. U kunt Zwanet Oosterhof bereiken op mailadres zwanet.oosterhof@swvzofriesland.nl of 0512-799820.

Binnen het samenwerkingsverband is nauw overleg tussen het Thuiszittersteam en het Consultatieteam. In eerste instantie zal het SWV in overleg met de school proberen om door middel van de inzet van de consulenten van het consultatieteam de leerling weer naar school te bewegen. Vaak lukt dat ook. Mocht het echter zo zijn dat er wordt ingeschat dat er geen enkel perspectief meer is tot het terugkeren op school of op een andere school, dan kunnen de life- coaches ingeschakeld worden.

Top