Onze organisatie

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO bestaat uit 16 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Zuidoost-Friesland met circa 35 verschillende schoollocaties. In totaal gaan er circa 18.000 leerlingen binnen onze regio naar het regulier voortgezet onderwijs en circa 550 naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Het doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs met elkaar goed vorm te geven. Onze missie is: “Alle kinderen gaan succesvol naar school binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO”. Dit betekent dat alle leerlingen, eventueel met benodigde extra ondersteuning, een bij hun uitstroomperspectief passend diploma/certificaat behalen.
Het beleid van het samenwerkingsverband is in het ondersteuningsplan beschreven dat u op deze website kunt vinden.
Het samenwerkingsverband streeft ernaar voor alle leerlingen een passend, thuisnabij onderwijsaanbod te organiseren. Dit thuisnabije onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Soms is het noodzakelijk in het kader van de kwaliteit die we willen bieden, een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of zelf buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Het samenwerkingsverband heeft een bovenschools team van circa 20 medewerkers. Het kantoor van het samenwerkingsverband staat in Drachten. Onze medewerkers houden zich bezig met verschillende taken die het samenwerkingsverband heeft. Het gaat hierbij onder meer om het ondersteunen en adviseren van scholen, vragen van ouders beantwoorden, indicaties afgeven en thuiszittende leerlingen weer naar onderwijs toe leiden.

 

 
Gerelateerde documenten:
Top