Documentatie

Nieuwsbrieven

20200527 nieuwsbrief 5 2019-2020
20200401 Nieuwsbrief 4 2019-2020
20200316 Nieuwsbrief 3 2019-2020
20191017 Nieuwsbrief 2 2019-2020
20191017 Nieuwsbrief 1 2019-2020
20190704 Nieuwsbrief 4 20182019
20190402 Nieuwsbrief 3 20182019
20181218 Nieuwsbrief 2 20182019
20181101 Nieuwsbrief 1 20182019
20180703 Nieuwsbrief 2 20172018
20171113 Nieuwsbrief 1 20172018
20170711 Nieuwsbrief 3 2016 2017
20170503 Nieuwsbrief 2 20162017
20161206 Nieuwsbrief 1 20162017

Beleid

20200801 Bijlagen ondersteuningsplan 2018-2022 versie 3.0
20200801 Ondersteuningsplan 2018-2022 versie 3.0
20180529 presentatie SOP en OPP 1-2
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO excl meedoen
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO incl meedoen
20180426 Strategisch beleid samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO

Het professionaliseringsaanbod

Professionaliseringaanbod 2020-2021 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Professionaliseringaanbod 2019-2020 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Ondersteuningstoewijzing

20200702 planning TWC 2020-2021
20200121 Handleiding indicatiestelling LWOO en PrO schooljaar 2019-2020
Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO 2020-2021
20190705 Richtlijnen ondersteuningstoewijzing 2019-2020
20170906 Formulier handtekening locatiedirecteur 2017-2018
Formulier 2 Zienswijze voor de aanvraag praktijkonderwijs via de bijzondere regeling
formulier-1-zienswijze-voor-de-aanvraag-praktijkonderwijs

Het OPDC

20191106 Informatiefolder ouders OPDC 2019-2020
20190705 Rooster, schoolvakanties en lesvrije dagen leerlingen OPDC 2019-2020
20190612 Informatie voor scholen over werkwijze OPDC
20190521 Protocol verboden middelen OPDC definitief
20190521 Protocol schorsen en verwijderen OPDC definitief
20190521 Pestprotocol OPDC definitief
20190513 Trajectbeschrijving OPDC (vastgesteld)
20190513 Didactisch beleid OPDC (vastgesteld)
20190409 Veiligheidsbeleid OPDC vastgesteld
20181213 Pedagogisch beleid OPDC (vastgesteld)
20180718 Visie OPDC vastgesteld

Jaarverslagen

20190705 Jaarverslag 2018 publieksversie

Klachten

20180101 Klachtenformulier directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
20180101 Klachtenformulier over medewerkers Samenwerkingsverband Zuidoost VO
20180101 Klachtenregeling Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Medezeggenschap

Jaarverslag OPR 2017-2018
Jaarverslag OPR 2015-2016
20190212 Medezeggenschapsstatuut SWVZO Friesland
20170606 medezeggenschapsreglement OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Overig

Vacature onderwijskundig beleidsmedewerker Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Vacature consulent passend onderwijs Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Vacature onafhankelijk deskundige ondersteuningstoewijzing samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost-Friesland VO
20200206 Privacyreglement samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Top