Documentatie

Algemeen

Oproep flyer ervaringsdeskundigen.pdf

Nieuwsbrieven

20230927 Nieuwsbrief 1 2023-2024.pdf
20230705 Nieuwsbrief 4 2022-2023.pdf
20230522 Nieuwsbrief 3 2022-2023.pdf
20230125 Nieuwsbrief 2 2022-2023
20221013 Nieuwsbrief 1 2022-2023.pdf
20220712 Nieuwsbrief 4 2021-2022
20220324 Nieuwsbrief 3 2021-2022.

Beleid

20230901 Bijlagen ondersteuningsplan 2022-2026 versie 2.0.pdf
20230901 Ondersteuningplan 2022-2026 SWV Zuidoost-Friesland versie 2.0.pdf
20220412 Strategisch beleid samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO 2022-2026 definitief 1.0.pdf

Het professionaliseringsaanbod

20230627 Professionaliserings en begeleidingsaanbod 2023-2024.pdf

Ondersteuningstoewijzing

20230713 TLV- Stroomschema.pdf
20230704 Vergaderdata TWC 2023 2024
Richtlijnen ondersteuningstoewijzing 2022-2023
Handleiding indicatiestelling LWOO en PrO schooljaar 2022-2023
Regeling test en screeningsinstrumenten 2022 2023
20170906 Formulier handtekening locatiedirecteur 2017-2018
Formulier 2 Zienswijze voor de aanvraag praktijkonderwijs via de bijzondere regeling
formulier-1-zienswijze-voor-de-aanvraag-praktijkonderwijs

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Klachten

20180101 Klachtenformulier directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
20180101 Klachtenformulier over medewerkers Samenwerkingsverband Zuidoost VO
20180101 Klachtenregeling Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Medezeggenschap

Jaarverslag OPR 2018 2019
Jaarverslag OPR 2017-2018
Jaarverslag OPR 2015-2016
20190212 Medezeggenschapsstatuut SWVZO Friesland
20170606 medezeggenschapsreglement OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Overig

20230619-IBP beleidsplan.pdf
20230619 2b privacyverklaring werknemers.pdf
20230619 2a privacyverklaring leerling en ouders.pdf
20200206 Privacyreglement samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Top