Documentatie

Algemeen

Informatieavond Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Nieuwsbrieven

20220324 Nieuwsbrief 3 2021-2022.
20220113 Nieuwsbrief 2 2021-2022.pdf
20210411 Nieuwsbrief 1 2021-2022
20210624 Nieuwsbrief 4 2020-2021
20210318 Nieuwsbrief 3 2020-2021
20201217 Nieuwsbrief 2 2020-2021
20201006 Nieuwsbrief 1 2020-2021
20200527 nieuwsbrief 5 2019-2020
20200401 Nieuwsbrief 4 2019-2020
20200316 Nieuwsbrief 3 2019-2020
20191017 Nieuwsbrief 2 2019-2020
20191017 Nieuwsbrief 1 2019-2020
20190704 Nieuwsbrief 4 20182019
20190402 Nieuwsbrief 3 20182019
20181218 Nieuwsbrief 2 20182019
20181101 Nieuwsbrief 1 20182019
20180703 Nieuwsbrief 2 20172018
20171113 Nieuwsbrief 1 20172018
20170711 Nieuwsbrief 3 2016 2017
20170503 Nieuwsbrief 2 20162017
20161206 Nieuwsbrief 1 20162017

Beleid

20200801 Bijlagen ondersteuningsplan 2018-2022 versie 3.0
20200801 Ondersteuningsplan 2018-2022 versie 3.0
20180529 presentatie SOP en OPP 1-2
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO excl meedoen
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO incl meedoen
20180426 Strategisch beleid samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO

Het professionaliseringsaanbod

20210419 Professionaliseringaanbod 2021-2022

Ondersteuningstoewijzing

Vergaderdatums Toewijzingscommissie 2022 2023
20210921 Handleiding indicatiestelling LWOO en PrO schooljaar 2021-2022
20210921 Regeling screenings en testinstrumenten 2021-2022
20210921 Richtlijnen ondersteuningstoewijzing 2021-2022
Vergaderdatums Toewijzingscommissie 2021 2022
20170906 Formulier handtekening locatiedirecteur 2017-2018
Formulier 2 Zienswijze voor de aanvraag praktijkonderwijs via de bijzondere regeling
formulier-1-zienswijze-voor-de-aanvraag-praktijkonderwijs

Het OPDC

20210801 Informatiefolder ouders OPDC 2021-2022
20200817 Rooster, schoolvakanties en lesvrije dagen leerlingen OPDC 2020-2021
20190521 Protocol verboden middelen OPDC definitief
20190521 Protocol schorsen en verwijderen OPDC definitief
20190521 Pestprotocol OPDC definitief
20190513 Trajectbeschrijving OPDC (vastgesteld)
20190513 Didactisch beleid OPDC (vastgesteld)
20190409 Veiligheidsbeleid OPDC vastgesteld
20181213 Pedagogisch beleid OPDC (vastgesteld)
20180718 Visie OPDC vastgesteld

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Klachten

20180101 Klachtenformulier directeur Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
20180101 Klachtenformulier over medewerkers Samenwerkingsverband Zuidoost VO
20180101 Klachtenregeling Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Medezeggenschap

Jaarverslag OPR 2017-2018
Jaarverslag OPR 2015-2016
20190212 Medezeggenschapsstatuut SWVZO Friesland
20170606 medezeggenschapsreglement OPR samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO

Overig

20220623 Professionaliseringsaanbod aanbod 2022 2023
Onderwijskundig beleidsadviseur vacature.pdf
Uitnodiging Open Dag School Lyndensteyn
Vacature docent OPDC
20210624 Nieuwsbrief 4 2020-2021
Professionaliseringsaanbod 2021-2022 Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
April 2021 Profielschets voorzitter bestuur samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Vacature docent OPDC in Drachten per 01-08-2021
20200206 Privacyreglement samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
Top