Documentatie

Algemeen

20190514 Handleiding indicatiestelling LWOO en PrO schooljaar 2018 - 2019
Nieuwsbrief nummer 2 schooljaar 2018 2019
20181101 Nieuwsbrief Nummer 1 2018 2019
20180927 Informatie voor ouders
20180904 Richtlijnen toewijzingscommissie 2018-2019
Planning TWC 2018 2019
20180101 Klachtenregeling Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO
20180703 Nieuwsbrief 2017 2018
Professionaliseringsaanbod schooljaar 2018 2019
20170906 Formulier deskundigenverklaring 2017-2018
20170906 Formulier handtekening locatiedirecteur 2017-2018
20180529 presentatie SOP en OPP 1-2
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO excl meedoen
20180601 Schoolondersteuningsprofiel swv Zuidoost-Friesland VO versie VO incl meedoen
20180517 Ondersteuningplan 2018-2022 definitief
20180517 Bijlagen ondersteuningsplan 2018-2022 definitief
20180426 Strategisch beleid samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO
Formulier 4 1e en 2e DESKUNDIGENADVIES PrO
Formulier 3 1e en 2e DESKUNDIGENADVIES LWOO
Formulier 2 Zienswijze voor de aanvraag praktijkonderwijs via de bijzondere regeling
formulier-1-zienswijze-voor-de-aanvraag-praktijkonderwijs
20170906 Richtlijnen toewijzingscommissie 2017-2018
20171113 Nieuwsbrief jaargang 2017
Lijst van toegestane instrumenten lwoo en pro 2018-2019
20170711 Nieuwsbrief Editie 3
20161121 Procotol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland vastgesteld
20161121 Werkproces thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio de Friese Wouden vastgesteld
20161121 Bijlage 1 Protocol Thuiszitters 21 nov 2016 Kleurenschema Thuiszitters Verzuimers Vrijgestelde jongeren
20161121 Bijlage 2 Begrippenkader-schoolverzuim
20161121 Bijlage 3 Protocol Thuiszitters 21 nov 2016 Escalatieladder
20170517Aanvraagformulier Financiële Toewijzing Stay in School
20170503 Nieuwsbrief Editie 2 2.0
20160615 Bestrijding thuiszittende leerlingen binnen het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO
20161206 Nieuwsbrief Editie 1 jaargang 2016 SWV ZOFrlesland
Top