De Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders/leerlingen en personeelsleden die zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen. De OPR denkt mee over het beleid van het samenwerkingsverband en heeft onder meer instemmingsrecht over de vaststelling en wijzigingen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit is vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut. 
De agenda en bijbehorende notulen van de OPR kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de OPR.

 

 


Gerelateerde documenten:
Top