De Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders/leerlingen en personeelsleden die zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen. De OPR denkt mee over het beleid van het samenwerkingsverband en heeft onder meer instemmingsrecht over de vaststelling en wijzigingen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit is vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut. 
De agenda en bijbehorende notulen van de OPR kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de OPR, Resi van Gurp: 

resi.vangurp@stellingwerfcollege.nl

De OPR bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit:

Personeelsleden:
Johan van Dalfsen Bornegocollege
José Serier Gomaruscollege
Ingrid Bakker AOC Terra
Marije Bijma-Pasma Lauwerscollege
Klaas de Jong Nordwin College interim voorzitter
Resi van Gurp Stellingwerfcollege secretaris

Ouders:
Annachiena de Vos Burg. Harmsmaschool
Marieke Boon OSG Sevenwolden
Coby Meesters SO Fryslân/School Lyndensteyn

Vacant:
Personeelslid:
Renn4

Ouder:
Lindecollege
CSG Liudger
Tjalling Koopmans College

OSG Singelland

 

 


Gerelateerde documenten:
Top