Het professionaliseringsaanbod

Het samenwerkingsverband biedt jaarlijks een begeleidingsaanbod aan de scholen aan. Daarnaast is er een jaarlijks wisselend aanbod van nascholingsactiviteiten en bijeenkomsten.
Dit aanbod wordt uitgevoerd door medewerkers van het samenwerkingsverband of door extern ingehuurde trainers.

Het aanbod wordt in samenspraak met het scholenoverleg en de ondersteuningscoördinatoren samengesteld en sluit aan bij de behoeftes van de scholen en is in principe uitsluitend bedoeld voor medewerkers van de scholen van het samenwerkingsverband en wordt gratis door het samenwerkingsverband aangeboden.


Gerelateerde documenten:
Top