Besluit Herindicatie VSO

2 juni 2021

• Leerlingen in het VSO in de leeftijd 12 tot en met 16 jaar met een aflopende TLV op 31-07-2021 worden door het samenwerkingsverband zonder aanvraag stilzwijgend met 1 schooljaar verlengd (einddatum 31-07-2022). Scholen hoeven hiervoor niets te doen en ontvangen hiervoor een aangepaste beschikking via Indigo. Voorwaarde hiervoor is dat ouders/verzorgers van de leerling akkoord gaan met de verlenging.  

• Als VSO-scholen een herindicatie willen voor leerlingen in de leeftijd 17, 18 of 19 jaar met een aflopende TLV op 31-07-2021 dan dienen zij via de reguliere procedure in Indigo een aanvraag voor een herindicatie in. 

Top