Het consultatieteam Passend Onderwijs

Binnen het samenwerkingsverband is een consultatieteam werkzaam met als doel de scholen te ondersteunen en tegelijkertijd te professionaliseren in het realiseren van passende onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Dit betekent dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband een beroep kunnen doen op consulenten omtrent specifieke begeleidingsvragen van leerlingen.

Top