OPDC Drachten

De afkorting OPDC staat voor Orthopedagogisch en -didactisch Centrum.

Het OPDC is bedoeld voor leerlingen voor wie het tijdelijk niet mogelijk is om onderwijs (al dan niet met extraondersteuning) te volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs binnen het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. Een leerling kan geplaatst worden op het OPDC voor maximaal 13 weken en krijgt in deze periode intensieve extra ondersteuning gericht op terugkeer naar de eigen school. Soms blijkt tijdens het traject dat terugkeer niet mogelijk is en wordt er een andere passende onderwijsplek gezocht.

De criteria voor toelating van leerlingen tot het OPDC zijn vastgesteld door het samenwerkingsverband. Het OPDC is niet toegankelijk voor leerlingen die al een indicatie hebben voor een plaatsing op het VSO. Een indicatie voor het OPDC kan door de school van inschrijving worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

De leerling blijft tijdens het verblijf op het OPDC ingeschreven staan op de school van herkomst en werkt ook door aan het schoolwerk van de school van herkomst. Tijdens het verblijf op het OPDC wordt nauw samengewerkt tussen de leerling, de ouders, de school van herkomst en het OPDC.

Lees hierover meer in de bijlage B1 (zie gerelateerde documenten) van het ondersteuningsplan 2018 - 2022 versie 2: De werkwijze van het OPDC van het Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO

BEKIJK HIER ALLE RELEVANTE OPDC DOCUMENTEN

 

Top