OPDC Drachten

Soms lopen leerlingen tijdelijk vast in het regulier onderwijs. Deze leerlingen kunnen kortdurende intensieve ondersteuning krijgen in het OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum). Het OPDC is een voorziening van het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuidoost Friesland VO.

De leerling blijft gedurende de periode bij OPDC ingeschreven staan bij de eigen school voor voortgezet onderwijs.

Binnen het OPDC krijgt de leerling individuele begeleiding en ondersteuning bij het onderwijs. De leerling werkt zoveel mogelijk aan de hand van het onderwijsprogramma van de eigen school. Er kunnen maximaal 14 leerlingen op het OPDC onderwijs krijgen.

Daarnaast wordt de leerling intensief begeleid om inzicht te krijgen in het eigen gedrag en functioneren.

Dit alles met als einddoel om een goede terugkeer naar de eigen school te kunnen maken. Samenwerking tussen OPDC, de scholen, ouders en vaak ook de gemeenten en de jeugdhulpverlening is erg belangrijk om deze terugkeer mogelijk te maken.

Bijgevoegd is de informatie voor ouders over het OPDC.

Het telefoonnummer van het OPDC is 0512-539937


Gerelateerde documenten:
Top