Het samenwerkingsverband

Welkom op de website van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. Als u te maken krijgt met passend onderwijs of met ons samenwerkingsverband, kunt u als ouder of leerling hier informatie vinden.

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO wordt gevormd door 16 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Zuidoost-Friesland met circa 35 verschillende schoollocaties.

Het doel van het samenwerkingsverband is om passend onderwijs met elkaar goed vorm te geven. Het samenwerkingsverband heeft haar beleid beschreven in het ondersteuningsplan dat u op deze website kunt vinden.

Het samenwerkingsverband streeft ernaar voor alle leerlingen een passend, thuisnabij onderwijsaanbod te organiseren. Dit thuisnabije onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Soms in het noodzakelijk om in het kader van de kwaliteit die we willen bieden, een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of zelf buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Top