Ondersteuningstoewijzing

Een van de taken van het samenwerkingsverband is het afgeven van indicaties voor het: 

  • praktijkonderwijs; 

  • leerwegondersteuning (LWOO); 

  • speciaal voortgezet onderwijs; en 

  • het OPDC. 

Een indicatie kan alleen worden aangevraagd door de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat. Bij de beoordeling van een aanvraag laat het samenwerkingsverband zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. 


Gerelateerde pagina's:
Gerelateerde documenten:
Top