Het thuiszittersteam

Soms gaan leerplichtige leerlingen tijdelijk niet of erg weinig naar school. Vaak gaat het hierbij om leerlingen met medische, sociale of psychische problemen. Elke school heeft de verplichting zich in te spannen om elke vorm van thuiszitten te voorkomen. De scholen werken hierin nauw samen met de leerplichtambtenaren van de gemeenten.

Vanuit het samenwerkingsverband kunnen scholen ondersteund worden door een life-coach van het thuiszittersteam. De life-coach gaat samen met de leerling, de ouders, de school en de leerplichtambtenaar aan de slag om een leerling zo snel mogelijk weer naar een passende onderwijsplek toe te leiden.

Om goed te kunnen ondersteunen en samen te werken is het belangrijk dat thuiszitters gemeld worden bij het samenwerkingsverband. Zowel scholen als ouders kunnen leerlingen hiervoor bij het samenwerkingsverband melden. Thuiszittende leerlingen kunnen gemeld worden bij Zwanet Oosterhof (zwanet.oosterhof@swvzofriesland.nl) of op telefoonnummer 0512-799820.


Gerelateerde pagina's:
Top