Privacy

Binnen het samenwerkingsverband hebben we vaak te maken met privacygevoelige informatie. Het spreekt voor zich dat we hier zorgvuldig mee omgaan. We doen dit volgens de eisen die de wet hieraan stelt. Hoe we dit doen, staat beschreven in ons privacybeleid.  

Hebt u vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Of bent u het niet eens met de manier waarop wij de persoonsgegevens van een leerling verwerken?  Neem dan contact met ons op, zodat we dit op een goede manier uit kunnen leggen of op kunnen lossen.  Bent u het vervolgens niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG-er).  

De FG-er houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De FG-er van ons samenwerkingsverband is werkzaam voor Lumen Group.

De FG-er is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG-er ook bereikbaar via https://www.lumengroup.nl/contact-fg.

Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

Geluid- en/of filmopnames van leerlingen en docenten

We werken constant aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van het samenwerkingsverband. Deze kwaliteit wordt mede bepaald door de kwaliteit van de docenten en de onderwijsconsulenten van het samenwerkingsverband.  

Om deze kwaliteit op peil te houden en te blijven verbeteren, volgen docenten en onderwijsconsulenten opleidingen. Bij deze opleiding hoort ook het leren maken van een goede observatie, analyse, advies en het op grond hiervan beter leren lesgeven aan (groepen) leerlingen. Daarvoor worden ook geluid- en/of filmopnames van leerlingen en docenten gemaakt op scholen binnen het samenwerkingsverband. De opnames worden alleen intern gebruikt voor de opleiding. Als de opleiding is afgerond, worden de opnames vernietigd. 

Mocht u nadere informatie willen hebben of eventueel bezwaar willen maken, dan kunt u contact opnemen met de directeur van het samenwerkingsverband.  


Gerelateerde documenten:
Top