Het consultatieteam

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het vormgeven van passend onderwijs aan leerlingen.
Elke school wordt ondersteund door een consulent Passend Onderwijs. Deze consulent passend onderwijs komt op de school om bijvoorbeeld mee te denken bij het vormgeven van een arrangement passend onderwijs voor een leerling, om te observeren in een klas of docenten te ondersteunen bij het uitvoeren van extra ondersteuning in de klas.


Gerelateerde pagina's:
Top