Klachten

In de klachtenregeling staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen tegen een medewerker van het samenwerkingsverband. U kunt via de mail deze klacht indienen via info@swvzofriesland.nl 

Ook heeft het samenwerkingsverband een externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers en leerlingen ingehuurd. Zij is onafhankelijk en kan ouders en leerlingen ondersteunen bij een probleem of een klacht.  De externe vertrouwenspersoon is Adriaentsje Tadema. Zij is werkzaam bij de GGD-Fryslân.  U kunt haar bereiken via telefoonnummer 088 2299887 en via de mail op a.tadema@ggdfryslân.nl 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van zedenmisdrijven, psychisch of verbaal geweld en/of discriminatie.  

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).  

 


Gerelateerde documenten:
Top