Het schoolondersteuningsprofiel

U wilt dat uw kind op een goede en prettige manier onderwijs kan volgen. En natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Het kiezen van een school is niet altijd gemakkelijk.  
Als ouder heeft u het recht om uw kind aan te melden bij de school van uw keuze, uiteraard passend bij het onderwijsniveau van uw kind.  
Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan bekijkt de school waar u uw kind heeft aangemeld, of zij in staat is deze extra ondersteuning te bieden.  

U kunt veel informatie over de scholen vinden op hun websites. Zo is ook van elke school het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op hun website te vinden. In het SOP beschrijven scholen welke ondersteuning ze kunnen bieden aan leerlingen. 

Leerlingen krijgen basisondersteuning en/of lichte ondersteuning of extra ondersteuning. Bij extra ondersteuning is er meer nodig om ervoor te zorgen dat een leerling zijn/haar diploma kan behalen.  

Als u vermoedt of al weet dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u met behulp van het SOP alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden en scholen met elkaar vergelijken. 

Als blijkt dat de school niet in staat is om de extra ondersteuning te bieden die nodig is, dan is de school verplicht een andere passende onderwijsplek te vinden (zorgplicht).   

Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van een school over een weigering van plaatsing of een verwijdering, dan kunt u dit kenbaar maken bij de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.   

Top