Extra ondersteuning

Iedere school biedt leerlingen ondersteuning om hun opleiding op een passend niveau af te ronden. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. De ondersteuning die een school kan bieden staat in het ondersteuningsprofiel van de school. We noemen dit een schoolondersteuningsprofiel. Kortgezegd het SOP.

 Op basis van het SOP bepaalt de school of de ondersteuning die een leerling nodig heeft onder de basisondersteuning of onder de extra ondersteuning valt. Vaak is de basisondersteuning die een school biedt voldoende.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op.Wanneer de school de ondersteuning die een leerling nodig heeft niet kan bieden, dan is de school verplicht een andere passende onderwijsplek te regelen.

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met de drie M’s:

Meedoen à dit is de basisondersteuning die iedere school binnen ons samenwerkingsverband biedt. Deze ondersteuning is er voor alle leerlingen.

Meedoen-plus à Scholen kunnen ervoor kiezen om hun basisondersteuning uit te breiden. Deze ondersteuning is voor iedere leerling op een school beschikbaar maar verschilt per school.

Meerdoen à Sommige leerlingen hebben meer nodig dan scholen vanuit de basisondersteuning kunnen bieden.

 

 


Gerelateerde pagina's:
Top